Telefon: 0 553 330 0633

Haber Detay

Yolculuklarda Kaybolan Bagaj Nedeniyle Açılacak Tazminat Davası

İşçilik alacağı izin ücreti

 Hemen hemen herkesin karşılaşabileceği bir şey olan, havayolu firmasının bagajı kaybetmesi meselesi tüketicilerin kâbusudur. Öyle ki, bütün tatil aşk ve şevkinizi bir anda kırar, hatta tatili yapamadan geri dönmek zorunda kalanlar dahi olabilir. Bu konuda mağduriyet yaşayan tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar şunlardır: 

  • Havayolu şirketince yolcuya verilen bagaj kuponu ve uçuş biletinin muhafaza edilmesi,
  • Bagaj hasarının öğrenilmesinden itibaren derhal kayıp bagaj tutanağı(PIR) tutulması,
  • Kayıp ve hasardan itibaren en geç yedi gün içinde, bagajın geç tesliminden itibaren en geç yirmi bir gün içinde Havayolu Şirketi’ne ihbarda bulunulması,
  • Havayolu Şirketine gönderilecek ihbarın yazılı olarak yapılması,
  • Havayolu Şirketi ile yapılmışsa eğer e-mail yazışmalarının muhafaza edilmesi,
  • Havayolu Şirketleri tarafından önerilen cüzi tazmin miktarlarının -ki bu bedel zararınızı karşılamaya çoğu zaman yetmez- kabul edilmemesi gerekmektedir. Tüm bunlardan sonra dava süreci başlayacaktır.

TAZMİNAT DAVALARI SÜREÇLERİ

   Avrupa Birliği Konseyi EC 261/04 Regülâsyona istinaden ve Türkiye’de 01.01.2012’de yürürlüğe giren “Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik” (Shy-Yolcu, 2012) esaslarına göre yolcuların havayolu ile seyahatlerinde tazminat ve hizmet hakları düzenlenmiştir. Bagajınız geç teslim edildiğinde ya da hiç teslim edilmediğinde tazminat hakkınız doğar. Bu durumda, burada açıkladığımız yönlendirmeleri takip etmek suretiyle mağduriyetinize ilişkin bilgi ve belgelerle zararlarınızın tarafınıza ödenmesini sağlayabilirsiniz.

   Yolcular, gerekli belgeleri hazırladıktan sonra, alacakları avukat desteği ile veya yönlendirmelerle davalarını açabilmektedir. Bu doğrultuda dava süreçleri genel hatları ile şu şekilde ilerlemektedir Yolcular, tavsiyelerde belirtilen tüm evraklarını eksiksiz olarak hazırlamalıdır.

   Havayolu şirketinin yolcu ve bagaj taşıma genel şartları ile uluslararası hava taşıma sözleşmelerine aykırı ayıplı hizmet sağlandığı gerekçesi Tüketici Mahkemelerinde tazminat davası açılmalıdır. Dava açarken maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki kalem istenmeli ve bu talepleri desteklemek çok önemlidir. Örneğin kaybedilen eşyanın faturası veya mağduriyet sonucu yeni alınan eşyaların faturaları dilekçe ekinde sunulmalıdır. Dava açarken tebligat gideri ve bilirkişi ücreti haricinde bir harç ve masraf bulunmamaktadır. Maddi zararının hesaplanmasında davacı yolcunun mahkemeye sunmuş olduğu fatura ve yazılı delilleri etkilidir. 

   Maddi ve Manevi tazminat hususunda emsal kararlar ışığında ile “taşıyıcı tarafından verilen taşıma hizmetinin Tüketicinin Korunması Kanununa göre ayıplı olduğu” ve davacının, kanunun 14’üncü maddesine göre tazminat talebinin kabulüne karar verilmektedir. Hukuken, kayıp bagaj ve hasarlı bagaj sonucu, yolcuların hava yolu şirketlerinden maddi ve manevi tazminat talep etmek hakları bulunuyor.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

   Yolcuların sıklıkla yaşadığı bagaj mağduriyetlerinin Havayolu Şirketlerince giderilmesinin kanun ve uluslararası antlaşmaların bir gereği olduğu açıktır. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen Havayolu Şirketleri aleyhine yürütülecek süreçlerde:(değerler 2018 yılı içindir.)

  • Yolcunun zararı 4bin 570-TL’nin altında ise bulunduğu İlçe Tüketici Hakem Heyetine,
  • Yolcunun zararı 4bin 570-TL ile 6bin 860-TL arasında ise bulunduğu İl Tüketici Hakem Heyetine,
  • Yolcunun zararı 6bin 860-TL üzerinde ise doğrudan tazminat davaları Havayolu Şirketinin ya da Yolcunun bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemelerinde, yolcunun zararının gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıliçinde açılmalıdır.

Haber Tarihi: 06 - Ekim - 2018