Telefon: 0 531 846 1782

İşçilik alacağı izin ücreti

İşçilik alacağı izin ücreti

Ailenin toplumun temel yapıtaşı olması nedeniyle kanun koyucu ailenin kurulması, yürütülmesi, statüsü, dağılması gibi konuları özel hükümlerle düzenlemiştir. Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır.

Miras hukuku ise 4721 Sayılı Medeni Kanun’un üçüncü kitabı ile düzenlenmiştir. Bu hukuk dalı , gerçek kişilerin ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölüm, gaiplik veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının yasal mirasçıları ve varsa diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Aile Hukuku ile ilgili başlıca faaliyet konularımız ;

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası
 • Mal rejiminin tasfiyesi davası
 • Boşanma davası sonrası maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin davalar
 • Tanıma ve tenfiz davaları
 • Velayet davaları
 • Nafakanın yeniden belirlenmesi davası
 • Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi
 • Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılmasına ilişkin davalar

Miras hukuku ile ilgili başlıca faaliyet konularımız ;

 • Veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi )
 • Terekenin Tespiti Davası
 • Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davası
 • Tasarrufun İptali Davası
 • Tenkis Davası
 • Denkleştirme Davası
 • Mirastan Mal Kaçırma Davaları
 • Muris Muvazaası Davaları
 • Miras Nedeniyle İstihkak Davası
 • Çekişmesiz Yargı İşlerinden Doğan Miras Davaları

Yukarıda bahsi geçen ve uygulamada sık karşılaştığımız konular haricinde aile ve miras hukukundan kaynaklanan bir uyuşmazlığın söz konusu olması durumunda gecikmeksizin Ortaç Aktar Hukuk Bürosu olarak bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.