Telefon: 0 531 846 1782

İşçilik alacağı izin ücreti

İşçilik alacağı izin ücreti

Ortaç & Aktar Hukuk Bürosu olarak, Bir şirketin kurulmasından feshine kadar geçen sürede şirket ile alakalı yapılması gereken tüm işler ticaret ve şirketler hukuku kapsamında yer almaktadır. Ticaret ve Şirketler hukukunun en temel yasal dayanağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunudur. Şirketlerin yanı sıra ticari hayatın birçok yönünü de bu kanun düzenler. Şirketler bu kanuna göre kurulmakta ve iş yapmaktadır.

Ticari hayatta karşılaşılabilecek sorunlar da Türk Ticaret Kanununa göre çözümlenmektedir. Bunlardan bazıları şirketin yönetiminin organizasyonu, sermaye finansmanının sağlanması, genel kurulun toplanması, yönetim kurulunun oluşturulması, denetimin sağlanması, ticari sözleşmelerin yapılması ve lisans anlaşmalarıdır. Bu hukuki sorunların her birisi sizin için karmaşık ve yorucu olabilir.

 

Ortaç & Aktar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu  olarak yerli ve yabancı şirketlerin gerek ticari faaliyetleri gerek ise şirket içi yönetimsel faaliyetlerine ilişkin uzman avukatlardan oluşan kadromuza güvenerek danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu alandaki hukuki bilgimiz ve müvekkillerimizin sağlam adımlarla hareket etmelerini sağlayarak kazançlarını arttırmak,  en önemli motivasyonumuzdur. Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanları kapsamlı bilgi birikimi gerektirmektedir. Bu noktada müvekkil/müvekkil adaylarımızın hızlı hareket etmek adına zaman kaybetmeden tarafımızla iletişime geçerek ihtiyaç duydukları her türlü hizmete ilişkin bilgi almaları, bir adım önde olmalarını sağlayacaktır.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetlerden bazıları ;

 • Genel kurul toplantıları yapılması
 • Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
 • E-Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
 • Şirket kuruluş ve ana sözleşme hazırlanması
 • Due Dilligence
 • Sermaye Artırımları ve İndirimleri
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
 • İrtibat bürolarının kurulması
 • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
 • Yabancı şirketlerin Türkiye İstanbul şubesi kuruluşu
 • Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi
 • Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi
 • Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak Şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi
 • Konkordato, iflasın ertelenmesi, yeniden yapılandırma konularında hukuki destek verilmesi ve şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılması
 • Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi
 • Üretim, Lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente ve distribütörlük anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması
 • Haksız rekabet davaları

Geniş kapsamlı ticari uyuşmazlıklara ilişkin iletişim bölümünden tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.