Telefon: 0 531 846 1782

Faaliyet Detay

İşçilik alacağı izin ücreti

İşçilik alacağı izin ücreti

Ortaç & Aktar Hukuk Bürosu olarak, Ceza hukuku davalarında soruşturma aşamasından başlayarak infaz aşamasına kadar müvekkillerine her türlü hukuki yardımı sağlanmaktadır. Ceza hukuku alanında delillerin sunumu, konuyla ilgili bilimsel görüşlerin temini ve kanun yollarının etkin kullanımı gibi enstrümanlarla, herkesin ihtiyaç duyduğu adalete ulaşmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku, suçları tanımlayan, suçlar için öngörü­len yaptırımları ve bu yaptırımların nasıl uygula­nacağını gösteren hukuk alanıdır. Ceza hukukunda yer alan kanunilik ilkesine göre;  ya­sada açıkça gösterilmeyen bir fiil suç oluştur­maz ve bir suç için ancak yasada belirlenen ce­za uygulanabilir. Ceza hukuku toplumsal yaşamdaki nizamı düzenlediğinden hayatın her alanına etki edebilen ana hukuk dallarından biridir. Buna paralel olarak suç kavramı da yine çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu nedenle suç olduğu iddia edilen eylem veya işlemin yasa kapsamında düzenlenmiş olan suç tanımının sınırlarına girip girmediğinin mahkemece özenle tespit edilmesi gerekmektedir. Ceza hukuku konusunda alanında uzman bir avukattan alınacak danışmanlık hizmeti ile tam da bu noktada iddia edilen suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı konusunda hukuki değerlendirme yapılabilecek ve kanun, Yargıtay içtihatları ve doktrindeki önemli noktalar da gözden geçirilerek  ortaya çıkan sonuç mahkemede profesyonel bir şekilde ve hukuki bir dille  öne sürülebilecektir.

Söz konusu ceza hukuku olunca her kişinin (özel-tüzel) hiç beklemediği bir anda müşteki (şikayetçi) veya sanık olması mümkündür ve hayatın olağan akışı içerisindedir. Böyle bir durumda yapılması  gereken ilk şey henüz kolluk (polis, jandarma) aşamasında güvenilir ve alanında uzman bir avukattan hizmet alarak yargılama sürecinin başından sonuna kadar profesyonel bir şekilde takibini sağlamaktır. Bu tür durumlarda size tavsiyemiz, Ortaç & Aktar Hukuk Bürosu olarak bizimle iletişime geçmenizdir.

Hizmet verdiğimiz dava tiplerinden bazıları şu şekildedir;

 • Kasten öldürme suçuna ilişkin davalar
 • Taksirle öldürme suçuna ilişkin davalar
 • Kasten yaralama suçuna ilişkin davalar
 • Taksirle yaralama suçuna ilişkin davalar
 • Tehdit suçuna ilişkin davalar
 • Şantaj suçuna ilişkin davalar
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin davalar
 • İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçuna ilişkin davalar
 • Konut dokunulmazlığının ihlali suçuna ilişkin davalar
 • İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçuna ilişkin davalar
 • Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesina ilişkin davalar
 • Haksız arama suçuna ilişkin davalar
 • Ayrımcılık suçuna ilişkin davalar
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuna ilişkin davalar
 • Hakaret suçuna ilişkin davalar
 • Yağma suçuna ilişkin davalar
 • Mala zarar verme suçuna ilişkin davalar
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna ilişkin davalar
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçuna ilişkin davalar
 • Resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin davalar
 • Mühürde sahtecilik suçuna ilişkin davalar
 • Özel belgede sahtecilik suçuna ilişkin davalar
 • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin davalar
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçuna ilişkin davalar
 • Zimmet suçuna ilişkin davalar
 • İrtikap suçuna ilişkin davalar
 • Rüşvet suçuna ilişkin davalar
 • Görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin davalar
 • Görevi yaptırmamak için direnme suçuna ilişkin davalar
 • İftira suçuna ilişkin davalar
 • Yalan tanıklık suçuna ilişkin davalar
 • Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçuna ilişkin davalar
 • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin davalar
 • Siyasal veya askeri casusluk suçuna ilişkin davalar