Telefon: 0 531 846 1782

Haber Detay

Araç değer kaybı

İşçilik alacağı izin ücreti

ARAÇ DEĞER KAYBI – TRAFİK SİGORTASI

Araç değer kaybı davası, değer kaybı hesaplaması, araç değer kaybı başvurusu, değer kaybı dilekçesi, değer kaybı şartları gibi sorular trafik kazası geçiren sürücülerin merak ettiği konulardan birisidir. Araç değer kaybı başvurusu hakkında bilinmesi gerekenler;

ARAÇ DEĞER KAYBI ŞARTLARI

Araç değer kaybı başvurusu yapabilmek için belirtilen şartları sağlamanız gerekmektedir. Kaza sonucu araçta oluşan her hasar değer kaybı oluşturmamaktadır. Belirtilen şartları sağlamadığınızda aracınızın değer kaybını alamayabilirsiniz.

 1. Trafik kazasında kusurun tamamının (yüzde yüz, % 100 kusur) sizde olmaması gerekmektedir. Kazada % 100 kusurlu olduğunuz durumda değer kaybı talep edemezsiniz. Ancak diğer durumlarda kusurlu bile olsanız araç değer kaybı alabilirsiniz. Genel olarak sürücüler kendi kusurlarına karşılık gelen kısım için tazminat talebinde bulunamazlar. Örneğin % 25 kusurlu olduğunuz durumda araç değer kaybının % 75’lik kısmını sigortaya başvururak alabilirsiniz. Ancak araç değer kaybının % 25’lik kısmını talep edemezseniz.
 2. Araç değer kaybı başvurularında 2 yıllık zaman aşımı süresi vardır. Bundan dolayı değer kaybının tahsili için kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde değer kaybı başvurusu yapmanız gerekir. Aksi takdirde değer kaybı başvuru hakkını kaybetmiş olursunuz.
 3. Aracın hasar gören bölgesinin daha önceden bir onarım görmemiş olması gerekir.  Örnek olarak; daha önceden başka bir kaza sebebiyle boyanan bir parçanın daha sonra yeni bir kaza sebebiyle tekrar boyanması değer kaybı oluşturmaz. Ancak bu parçanın değiştirilmiş olması değer kaybına sebep olabilir.
 •  

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR

Araç değer kaybı, meydana gelen trafik kaza sonrası hasar gören aracın ikinci el piyasa fiyatına göre değer kaybetmesidir. 

Kazanın ardından tamir edilen araç, düzgün bir şekilde onarım görüp eski haline geri dönse bile sigorta şirketlerince SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) –  TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi) adı verilen sisteme aracın kaza bilgileri ve hasar durumu işlenmektedir. Bundan dolayı kazalı arabanın satış fiyatı ikinci el araba piyasa koşulları gereği, kaza öncesi belirlenen satış fiyatından her durumda daha düşük olacaktır. Bu aradaki fiyat farkı trafik kazası nedeniyle hasar alan aracın değer kaybı bedeli olarak tanımlanmaktadır.

Örneğin aracınız trafik kazası nedeniyle sağ kapısının değiştiği veya boyandığı durumda aracınızı eski haline getirseniz bile aracı satarken boyalı veya değişen bir parçası olması nedeniyle piyasa koşulları gereği, kaza öncesi duruma göre daha düşük bir rakama satacaksınız, kaza öncesine göre oluşan bu fiyat farkı kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybının ifadesidir.

ARAÇ DEĞER KAYBINI KİM ÖDER

ARAÇ DEĞER KAYBI KİMDEN İSTENİR

Kaza sonrası araçta değer kaybı oluştuğu durumda, değer kaybının karşılanması için trafik sigortası devreye girmektedir. Kazada kusursuz taraf, kusurlu sürücünün trafik sigortasından değer kaybını talep etmektedir. 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları gereğince hasarlanan araçtaki tamirat sonrasındaki değer kaybı trafik sigorta teminatı kapsamındadır. Bundan dolayı pratik uygulamada kusurlu sürücünün kendisinden herhangi bir  değer kaybı talep edilmesine gerek yoktur.

Ancak araç değer kaybı tazminatında kazada kusurlu bulunan tarafın araç sahibi, sürücüsü ve trafik sigortası müteselsil ve müştereken sorumludur. Bundan dolayı kusurlu aracın zorunlu trafik sigortası olmadığı durumlarda zararınızın karşılanmasını kusurlu sürücünün kendisinden talep edebilirsiniz.

DEĞER KAYBI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Kazada kusursuz taraf, kusurlu tarafın trafik sigortasından değer kaybını talep etmektedir. Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce tazminat ödemelerinde istenecek belgelerin tamamı ile birlikte ilgili sigortacıya yazılı başvuruda bulunması gerekir. Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilmektedir.

Araç değer kaybı başvurusu için gerekli evraklar;

 1. Trafik Kazası Tespit Tutanağı (resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı, varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları)
 2. Eksper Raporu (maddi hasara ilişkin ekspertiz yapıldıysa)
 3. Ruhsat (talep edilen araca ait)
 4. Hasarlı Araç Resimleri (varsa)
 5. Araç Değer Kaybı Dilekçesi (Mağdur araç ruhsat sahibine ait banka hesap bilgilerini banka – şube adı, Iban numarası içeren talep dilekçesi),

Sigortacının başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde;

 • Başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya
 • Verilen cevabın talebi kısmen veya tamamen karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde ya da
 • Tazminat tutarında anlaşma sağlanamadığı hallerde

Sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinde, kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde ya da zarar görenin ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesinde değer kaybı davası açılabileceği gibi uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvurulabilir.

ARAÇ DEĞER KAYBI HESAPLAMA

Araç değer kaybı hesaplaması önceden trafik sigortası genel şartları ekinde yayınlanan hesaplama formüllere göre hesaplanmaktaydı. Ancak Anayasa Mahkemesinin Karayolları Trafik Kanunu ilgili iptal kararı sonrası genel şartlarda belirtilen hesaplama  hükümleri ortadan kalktı. Artık hesaplamada Yargıtay kararları gereği kaza tarihindeki hasarsız piyasa değeri ile aracın kazadan sonra onarılmış haliyle piyasa değeri arasında oluşan fiyat farkının esas alınmaktadır.

Araç Değer Kaybı hesabında 2 temel kriter önemlidir.

 1. Aracın rayiç bedeli – piyasa bedeli

Aracın rayiç bedeli yani piyasa bedeli nasıl belirleniyor? Bu bedeli kasko bedeli ile karıştırmayınız. Bu bedel;

 • Aracın model yılı,
 • Aracın kilometresi
 • Aracın marka ve modeli,
 • Aracın trafiğe çıkış tarihi,
 • Aracın pazar değeri başta olmak üzere çeşitli değişkenlere göre belirlenmektedir.

2.  Araçtaki hasarın büyüklüğü

Araçtaki hasarın büyüklüğü işlem gören parça sayısı, boya onarımı, değişim yapılan parçanın araçtaki konumu, kullanılan yedek parça türü, parça değişiminin nasıl yapıldığı gibi etkenler bağlı olarak eksperler tarafından belirlenmektedir.

KENDİM ARAÇ DEĞER KAYBI BAŞVURUSU YAPABİLİR MİYİM?

Öncelikle belirtmek gerekirse araç değer kaybı başvurusunu sadece araç ruhsat sahibi veya avukatı başvuru yapabilir.

Ancak kişilerin başvuru prosedürlerine hakim olmaması, sigorta şirketlerinin genellikle eksik ödeme yapması, mağdurların gerçek değer kaybını hesaplayamaması, çoğu zaman ayrıntılı hukuki bilgiye sahip olmamaları nedeniyle hakkedilenden daha düşük ödeme almakta yada olumlu sonuç alamamakta hatta bazen de yargılama masrafları ve sigorta şirketi avukatı masraflarına da ödemek zorunda kalarak zarar etmektedirler.

Aracınızda oluşan değer kayıpları hakkında hak kaybına uğramamanız gerçek zararınızın yasal yollarla en hızlı ve güvenilir şekilde karşılanması için profesyonel araç değer kaybı avukat yardımından faydalanmanız gerekmektedir.

Hem zamandan hem de maddi yönden kar etmek istiyorsanız değer kaybı konusunda uzman avukat yardımından yararlanmanızı tavsiye ederiz.

ARAÇ DEĞER KAYBINDA YANLIŞ BİLİNENLER

 1. Araç değer kaybı talebi için sürücünün yüzde yüz kusursuz olması gerektiği şeklinde bilinen uygulama yanlıştır. Kusur durumunuz % 25, % 50, % 75 bile olsa araç değer kaybı için başvurabilirsiniz.
 2. Araç değer kaybı için 150.000 km veya 165.000 km sınırı olduğuna dair bilgi yanlıştır. Araç değer kaybı için bir kilometre sınırı yoktur. Ancak araç kilometresi artıkça aracın piyasa bedeli azalacağı için daha az bir değer kaybı çıkabilir.
 3. Araç değer kaybı başvurusu yapınca trafik sigortasına daha yüksek prim ödemesi yapılacağı bilgisi de yanlıştır. Araç değer kaybı başvurusu trafik sigortası prim ücretini artırmaz.
 4. Araç değer kaybı ödemesinin, hasar kaydı sorgulamasında hasar kaydına ilave edildiği bilgisi de yanlıştır. Araç değer kaybı kusurlu aracın trafik sigortasından talep edilir. Kendi aracınıza ait hasar sorgulamasında değer kaybından kaynaklı herhangi bir tutar gözükmez.

DEĞER KAYBI TALEBİ İÇİN ZAMANAŞIMI

Araç değer kaybında zaman aşımı süresi 2 yıldır. Zaman aşım süresi için kazanın gerçekleştiği tarihe göre hesaplanır. Aracınızdaki değer kaybının tahsili için kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisindedeğer kaybı davası açmanız gerekir. Aksi takdirde değer kaybı başvuru hakkını kaybetmiş olursunuz. 

Üzerinden iki yıldan fazla zaman geçen kazadan kaynaklı değer kaybı tahsili, yerleşik Yargıtay kararları ve Sigorta Tahkim Komisyonu hakem kararları gereği mümkün değildir.

Haber Tarihi: 28 - Ağustos - 2023