Telefon: 0 531 846 1782

İşçilik alacağı izin ücreti

İşçilik alacağı izin ücreti

İstanbul Değer Kaybı Avukatı

Motorlu araç, kaza veya benzer hadiseler ile hasar gördüğünde; araç tam olarak onarılmasına rağmen psikolojik olarak hasarlı araç kusur algısı ve ikinci el pazar şartlarında piyasada benzer kazasız araç değerinden daha düşük değerlendirilmesi sonucu oluşan bedel düşüklüğü değer kaybı demektir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında; motorlu aracın kaza öncesindeki hasarsız piyasa rayiç değeri ile onarım sonrası piyasa rayiç değeri arasındaki farkın değer kaybı olarak belirtildiği bilinmektedir. İstanbul Değer Kaybı Avukatı olarak herhangi bir avukat ile anlaşabilmeniz mümkündür.

Değer Kaybı Hesaplama, Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

-Araç Marka ve Modeli: Değer kaybı hesabı yapılırken kazaya karışan aracın marka ve modeli üzerinden piyasa rayiç değerine ulaşılması gerekmektedir.

-Araç Kilometresi: Aracın kilometresi ne kadar düşük ise ikinci el rakamları açısından değeri o kadar yüksek olacaktır. Bundan dolayı aracın kilometresi aracın değer kaybını hesaplama noktasında büyük önem arz etmektedir.

-Aracın Önceki Hasar Durumu: Değer kaybı hesabı yapılacak olan arabanın daha öncesinde bir kazaya karışıp karışmadığı, karıştı ise bu kazanın boyutu ve arabanın hangi parçalarına etki ettiği önem arz etmektedir.

-Pert ya da Ağır Hasar Kaydı: Pert  (Tam hasara uğrayan) araçlarda veya ağır hasar kayıtlı araçlarda değer kaybının talep edilmesi mümkün olmayacaktır.

-Kusur Hesabı: Değer kaybı hesabı yapıldıktan sonra karşı tarafın kusur oranı kat sayı yapılarak mağdur araca ne kadar değer kaybı ödeneceği belirlenmektedir. Tüm detayları bu hususlarda uzman bir İstanbul Değer Kaybı Avukatına danışabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Araç hasar onarımı yapıldıktan sonra aracın değer kaybı için gerekli evraklar tamamlanarak öncelikle sigorta şirketine ihtar çekilir ve şirkete araçta oluşan değer kaybını ödemesi için 15 gün süre verilir. Bu süre sonunda sigorta şirketi tarafından eksik ödeme yapılırsa yahut hiç ödeme yapılmazsa Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılır. Komisyon tarafından bağımsız bilirkişilerce araç değer kaybı hesaplanır ve bu hesaba göre karar verilir. Karardaki rakam kusurlu aracın sigorta şirketinden tahsil edilir. İstanbul Değer Kaybı Avukatı olmadan yapılan başvurularda düzenli olarak problemler yaşanmakta ve ödemeler aksamaktadır. Yine konusunda uzman bir İstanbul Değer Kaybı Avukatı  normal şartlarda alacağınız ödemeden çok daha fazlasını kazanmanıza yardımcı olabilecektir.

20.000 TL hasar kaydı aracın değerini ne kadar düşürür?

Araç değer kaybının tespit denklemi:

“Total Değer Kaybı= Baz Değer Kaybı x Hasar Boyutu Katsayısı  x  Aracın Kullanılmışlık Düzeyi” formülü kullanılmaktadır.

Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse; aracın piyasa rayiç değerinin 100.000,00 TL olduğu ve yine aracın kilometresinin 15.000 km ve altında olduğu varsayıldığında:

Hasar miktarı 20.001,00-TL üzeri ise araç değer kaybı 15.390,00TL olacaktır.

Hasar miktarı 12.001,00-TL – 20.000,00TL arası ise araç değer kaybı 12.825,00TL olacaktır. Bunlar ortalama hesaplar olur İstanbul Değer Kaybı Avukatı tarafından somut olay ve günün şartlarına göre hesaplama yapılması gerekmektedir.

Araç değer kaybı şartları nelerdir?

  • Öncelikle çift taraflı kaza olması olması gerekmektedir. Tek taraflı kazalarda değer kaybı istenebilmesi mümkün değildir.
  • Kazada %100 kusurlu olunmaması gerekmektedir. Yani en az %25 haklılık durumunda dahi değer kaybı bedellerinin tahsili noktasında taleplerde bulunmak mümkündür.
  • Kaza nedeni ile araçta bir hasar oluşması ve onarılması gerekmektedir. Kazada aracın hasar görmemesi ya da aracın onarılmaması durumunda değer kaybının tespiti mümkün olmayacaktır.
  • Kaza yapan aracın aynı parçalarının daha önce başka bir kaza nedeni ile onarılmamış olması gerekmektedir. Nitekim zaten daha önceden hasar alan aynı parçalar için hatasız bir parça imiş gibi işlem yapılması durumunda değer kaybı talep edebilmek mümkün olmayacaktır.

Değer kaybı parasını kim öder?

Değer kaybı tazminatından kazada kusurlu olan tarafın sigorta şirketi sigorta teminat tutarınca sorumludur. Sigorta teminatının yeterli gelmediği durumda kusurlu tarafın araç sahibi ve sürücüsüne de bakiye kalan değer kaybı için başvurabilmek mümkündür.

Araç Değer Kaybı Dolandırıcılığı

Son zamanlarda kişilere WhatsApp üzerinden bir icra takip evrakı gönderilerek bir avukatın ismi ve sicil numarası kullanılarak sahte evrak düzenlenmektedir. Sonrasında vatandaşlara daha önce yaptıkları kazalarla ilgili olarak ulaşılmaktadır. Dolandırıcılar kişilerin verilerini hukuka aykırı bir şekilde ele geçirerek ellerindeki fotoğraflar ve belgeler ile kişilerde hileli bir şekilde güven oluşturmaktadır.

Bahsedilen evrakların temini çeşitli yollardan mümkün olup, sigorta şirketleri, tamirhaneler, teknik servisler vasıtası ile bu bilgi ve belgeler yayılmaktadır.  Akabinde değer kaybını ödemesi gerektiği ya da sigorta şirketi tarafından yapılan ödemenin geri ödenmesi gerektiği iddiası ile kusurlu tarafa ulaşılmakta ve kişilerden ekstra para talep edilmektedir.

Bunların yanında bazen de dolandırıcılar kendilerini arabulucu olarak tanıtmaktadırlar. Sahte bir şirket adıyla, avukat isim ve sicil numaralarını kullanarak, değer kayıplarını talep etmeye çalışmaktadırlar. Kişilere opsiyon sağladıklarını iddia ederek olmayan bir dosya borcundan indirim yapmakta ve kişileri hileli davranışları ile aldatmaktadırlar.

Ayrıca yine bu kişiler mağdur olunan bir kazada mağdurun değer kaybı ile ilgili alacakları hakkında hasar rakamının çok üstünde ve de imkansız nitelik taşıyan rakamları size önererek sizden vekalet talep etmektedirler. Bu duruma inanılması ve vekalet verilmesi durumunda da bir daha kişilere ulaşılamamakta ve vaat ettikleri değer kaybı rakamları ise zaten kendilerine ödenmemektedir. Sayıla sebeplerden ötürü mutlaka konu hakkında güvenilirlik sağlamış hukuk ofisleri ile çalışmakta fayda bulunmaktadır.

Araç Değer Kaybı Davası

Ülkemizde paranın her an değer kaybına uğraması ve Sigorta Tahkim Komisyonundaki yargılamaların daha hızlı sonuçlanması nedeniyle komisyona başvuru öncelik haline getirilmelidir. Buradan çıkan sonuca göre sigortaya ve kusurlu aracın sahibi ve şoförüne karşı  da dava açılabilmektedir. 

 

Değer Kaybı Avukatı

Araç Değer Kaybı Yargıtay Kararı

-Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2021/21252 E., 2022/5913 K., 25.03.2022 Tarihli Kararı

“Trafik kazalarında değer kaybı; aracın kazadan önceki ikinci el değeri ile onarıldıktan sonraki ikinci el değeri arasındaki farktır.”

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2016/19642 K. 2017/10599 T. 15.11.2017 Tarihli Kararı

“…Araçta meydana gelen değer kaybının; aracın serbest piyasa koşullarına göre kaza tarihi itibariyle hasarsız haldeki ikinci el rayiç değeri ile aracın yaşı, özellikleri, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği ve daha önce karışmış olduğu kazada dikkate alınarak kazadan sonraki onarılmış halinin rayiç değeri tespit edilip bu iki miktar arasındaki azalmaya (farka) göre hesaplanması gerekir…”

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2004/5684 E. Sayılı Kararı

“Dava trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemidir. Otomobilin yaşı ve kaza nedeniyle otomobilde meydana gelen hasarlar dikkate alındığında davacıya ait otomobilde değer kaybı oluştuğunu kabul zorunludur. Davacıya ait otomobil 2000 model olduğuna göre dava konusu otomobilin hasarsız değeri ile kazadan sonraki tamir edilmiş değerinin belirlenip raporda açıklanması, meydana gelen değer kaybının bu değerler üzerinden tartışılarak hesaplanması gerekir…”