Telefon: 0 531 846 1782

HABERLER & DUYURULAR

Sigorta Primi Eksik Yatırılan İşçinin Hakları

Sigorta Primi Eksik Yatırılan İşçinin Hakları

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması İşçilerin neredeyse tamamı emekli olabilmeyi ve emekliliğinde rahat bir yaşam sürmeyi hedefler. Emeklilik için devletin koymuş olduğu bazı kurallar ve şartların sağlanması gereklidir. Bunlardan birisi de sigorta primlerinin belirli şartlarda ve günde yatırılmasıdır. Böy...

Haberin Devamı..

Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Sigorta Tahkim Komisyonu Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda tahkim; mutlak mahkeme yetkisine bırakılmamış olan konularda, uyuşmazlığa düşen tarafların uyuşmazlığın çözümünü, bir komisyon tarafından belirlenen hakem heyetine ...

Haberin Devamı..

Trafik Kazası Nedeniyle Sigorta Şirketlerine Başvuru için Gerekli Evraklar Nelerdir

Trafik Kazası Nedeniyle Sigorta Şirketlerine Başvuru için Gerekli Evraklar Nelerdir

Trafik kazaları hayatın olağan akışı içerisinde çok sık karşılaşılan istenmeyen olayların başında gelir. Kanuni düzenlemelerle trafik kazalarında oluşan maddi manevi zararları gidermeyi amaçlamıştır. Sigorta Şirketine Başvuru Trafik kazalarıyla meydana gelen zararları tazmin edebilmek için 2918 s...

Haberin Devamı..

Mirastan Mal Kaçırma İptali Davası

Mirastan Mal Kaçırma İptali Davası

Muris Muvazaası Mirasçılardan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Muris muvazaası, mirasbırakan kişilerin mallarını mirasçılarından kaçırması halinde açılacak davadır. Gerçekten de mirasbırakan kişiler, ölümlerine yakın dönemlerde mirasçılarından mal kaçırma arzusu il...

Haberin Devamı..

Staj Ücreti Geri Alma Davası

Staj Ücreti Geri Alma Davası

STAJ ÜCRETİ GERİ ALMA SÜRECİ STAJ DAVASI 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. maddesinde 6764 sayılı kanunla yapılan değişikliğe göre, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ü...

Haberin Devamı..