Telefon: 0 553 330 0633

Haber Detay

Trafik Kazalarında Tazminat Davaları

İşçilik alacağı izin ücreti

Ülkemizde hiç kimsenin trafik kazası nedeniyle mağdur olmamasını temenni ediyoruz. Ancak trafik kazaları maalesef kaçınılmaz olarak gerçekleşmekte ve birçok vatandaşımız maalesef vefat etmekte veya özürlü olarak kalmaktadır.

Yaralanmalı trafik kazası sonucunda yaralanan kişi, kazaya uğrayarak yaralandığı tarihten iyileşene kadar ya da iyileşemeyecek durumda olması halinde de hekimlerce öngörülen tedavi, süresi boyunca gördüğü tedavi, ameliyat, bakıcı giderleri, tedavi süresince çalışmadığı aylara ilişkin kazanç kaybı gibi tüm gider ve masraflarını talep edebilir.

Yaralanmalı trafik kazasında kişinin, maddi tazminatın dışında ayrıca manevi tazminat ta talep etme hakkına sahiptir. Kişide trafik kazası sonrasında psikolojik travma, derin üzüntü gibi ruh dünyasında sarsıcı etkiler oluştuysa manevi tazminat talep edebilir. Yaralanmalı ve/veya sakatlanmalı trafik kazalarında zamanaşımı süresi kazanın olduğu tarihten itibaren 8 yıldır. Trafik kazası maddi ve manevi tazminatının 8 yıllık süre içinde talep edilmesi gerekir.

Sigorta şirketlerine karşı açılacak trafik kazası tazminat davası bakımından hak kayıplarına uğranılmaması için vatandaşlarımızın her zaman bir Avukattan hukuki destek almalarında büyük fayda bulunmaktadır. Zira uygulamada hukuki bilgiye sahip olmayan birçok kişinin vatandaşlarımızın zor durumundan yararlandıkları ve yetersiz ve yanlış bilgiye sahip bu kişiler tarafından mağdur edildikleri görülmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu konuda uyanık olmaları gerekmektedir. Çünkü nasıl ki gerçekte doktor olmayan bir kişi tarafından muayene edilmek istemezseniz hukuku bilmeyen ya da yanlış bilen kişilerin haklarınızı korumasını da kesinlikle istemeyeceksinizdir. Bu nedenle trafik kazası sonucu yaşadığınız mağduriyeti size karşı bir sorumluluğu bulunan ve mesleki olarak hukuki süreci yürütebilecek donanıma sahip olan kişiler aracılığıyla çözülmesinde büyük fayda bulunmaktadır.

Öte yandan uygulamada tazminat hesaplama yöntemlerini bilmeyen bu kişilerin mağdurlara yanlış, asılsız ve gerçek dışı birçok bilgi verdiği tazminat taleplerini çok kısa sürede sonuçlandıracaklarına dair beyanlarda bulunarak mağdurları etkilemeye çalıştığı görülmektedir. Böyle bir durumla karşılaşan mağdurların sigorta simsarlığı yapan hukuku bilmeyen vatandaşı daha çok zarara uğratan bu kişilere karşı dikkatli olması ve ne olursa olsun bir avukattan bilgi almasında ve hukuki destek talep etmesinde büyük yarar bulunmaktadır. Zira trafik kazası tazminat davası avukatı kişiyi doğru bilgilendirerek alınması gereken en yüksek tazminatı alacaktır. Diğer türlü hasar danışmanları sigortacılar ise sadece başvuru yaparak ve hukuki bakımdan çok kötü ibranamelere imza atarak mağdurları daha da mağdur etmektedir. Bu nedenle trafik kazasına ilişkin maddi tazminat davaları yani halk deyimiyle sigorta parası ya da sigorta tazminatı (trafik kazası tazminatı) davası avukatı dışında insanlara güven vermeyen tek derdi bir an önce cebine doldurmak olan insanlar tarafından yürütülmeyecek derecede önemli dava ve hukuki işlerdir.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminatında Hangi Zararlar İstenebilir?

•        Kazazadenin yaralandığı trafik kazasında, kişinin kendisi maddi tazminat talebinde bulunabilir. Ailesi yakınları maddi tazminat talep edemez. Kural olarak, yaralının yakınları manevi tazminat talep edemezler. Yaralanan kişinin yakınları (anne, baba, kardeş, eş ve çocukları) kazazede ağır bedensel bir yaralanma veya uzuv kaybı yaşadıysa ve yakınları ciddi psikolojik travma yaşayıp durumdan çok etkilenmeleri halinde ancak o takdirde manevi tazminat isteyebilirler.

•        Yaralanan kişinin her türlü tedavi gideri

•        Yaralanan kişinin kazanç kaybı

•        Güç kaybı/efor kaybından kaynaklanan tazminat

•        Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

•        İleri derecede sakatlıkta, kazazedenin yaşam boyu başkasının bakımına muhtaç olması halinde kalıcı “bakıcı giderleri”,

•        Kalıcı sakatlık sonucu kazanç kaybı ve güç (efor) kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat,

•        Hastane, tedavi ve ilaç giderleri, ameliyat giderleri ile iyileşme süresince yapılan her türlü harcamalar, kazazedenin ve yakınlarının yol, yeme-içme, barınma giderleri,

•        Geçici iş göremezlik durumunda kazanç kaybı veya iyileşme süresince başkasının yardımına ve bakımına duyduğu ihtiyaç sebebiyle o kişinin emeğinin karşılığı.

Borçlar Kanunu zarar görene, “bütün masraflarını” isteme hakkı tanımıştır. Yani kazazedeyi kazadan önceki sağlıklı fiziksel özelliğine kavuşturacak gerekli tedaviyi, iyileştirici tüm tıbbi yolların kullanılması ve bunun için harcanacak masrafları talep etme hakkı getirilmiştir. Yalnızca bedensel değil, kazazedenin ruhsal dengesinin de eski hale getirilmesi için gereken masraflar da buna dahildir. Bazı durumlarda kişinin kaza sonucu ruhsal travma yaşaması kişinin iş gücünü etkilememiş olsa bile, ruhsal sarsıntı ve sinir bozukluğu bir takım maddi ve manevi zararlara neden olabilir. Yargıtay kararlarına göre de, bedensel tamlığın bozulması kavramına, bedensel bozukluğa yol açmayan, ancak kişide olumsuz yönde ruhsal ve sinirsel bozukluklar yaratan durumlar da girer.

Trafik kazası nedeniyle maluliyeti tespit edilen kişiler uğradıkları maddi zararları sigorta şirketlerine yöneltecekleri bir dava ile isteyebilirler. Böylelikle sigorta şirketlerinin kendi lehine olan hesaplamalar nedeniyle ve haksız indirim talepleri yüzünden zarara uğramaktan kurtulabilirler. Yalnız maluliyet raporunun tam bir tespiti içermesi ve tedavi sürecinin ve davanın bütün aşamalarının çok dikkatli bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Maluliyet oranına göre tazminat hesaplaması yapılabilmesi için çeşitli kriterler bilinmelidir.

Kimler dava açabilir?

Bu hususta ikili bir ayrım söz konusudur. Eğer trafik kazası mağduru hayatta ise borçlar kanunun 41. 45. Ve 47. Maddeleri uyarınca bizzat kendisi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Eğer mağdur vefat etmiş ise onun vefatı ile maddi ve manevi zarar gören yakınları, annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteği altındaki kişiler maddi ve manevi zararlarının tazmini için dava çama hakkına sahiptirler.. Mağdur ölmeden evvel tazminat davası açtıysa yine bu kişiler davaya devam edebilirler.

Günlük hayatımızda çok sık karşılaştığımız hukuki bir konu olan trafik kazalarının hukuki sonuçlarından biri olan tazminat davaları kısaca bu şekildedir.

Maddi ve Manevi Tazminat Kapsamı ve miktarı nasıl belirlenir:

Trafik kazası sonucunda ölüm olayı gerçekleşmişse; Mirasçıları, ölenin desteğinden yoksun kaldıklarından destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masraflarını talep edebileceği gibi, ölenin,ölümü nedeniyle duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminatta talep edebilirler.

Yaralanma meydana geldiyse; Meydana gelen iş ve güç kaybı nedeniyle iş ve güçten yoksun kalınan gün boyunca, çalışamadığı ve kazançtan yoksun kaldığı için, çalışamayıp yoksun kaldığı kaybı, tedavi görmüşse tedavi masraflarını isteyebilecektir. Aynı şekilde manevi tazminat talebinde de bulunabilecektir.

Sakatlık oluştuysa; Kişi sakatlık oranına göre meydana gelecek iş ve güç kaybına göre zararını talep edebilecek, tedavi masraflarını isteyebilecek ve manevi tazminata hak kazanabilecektir. Ayrıca, araçlara veya eşyalara verilen zararların karşılanmasını istenebilecektir.

Yaralanmalı Trafik Kazasından Maluliyet Dosyalarında Sigortaya Başvururken Gerekli Belgeler

  • Trafik Kazası Tespit Tutanağı
  • Kusur raporu veya Adli Tıp Raporu
  • İfade Tutanakları
  • Sigortalı Aracın Ruhsatı, Ehliyet ve Alkol Raporu
  • Sağlık Kurulu Raporu
  • Kaza günü hastaneden alınan ilk Adli Rapor
  • Epikriz ve tüm hastane raporları
  • Yaralanan kişinin varsa maaş bordrosu
  • Yaralanan kişinin Kimlik Fotokopisi

Tazminatın hesaplanmasında davacının ekonomik durumu ve uğramış olduğu zararların tam olarak tespiti çok önemlidir. Bu hesaplama sırasında hasarlar delilleriyle tam olarak ispat edilemez ise asgari ücret üzerinden zararın hesaplanması ve daha düşük tazminat miktarları söz konusu olacaktır. Özellikle manevi tazminat soyut bir kavram olduğundan kazazedenin uğramış olduğu zararların net ve çok iyi bir şekilde, delilleriyle birlikte ortaya konulması gerekmektedir. Bu hususta profesyonel avukatlardan yardım almanın önemi özellikle tazminatın miktarının doğru ve tatmin edici olması yönünden önemlidir.

Haber Tarihi: 29 - Mart - 2019