Telefon: 0 553 330 0633

Haber Detay

Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Sigorta Tahkim Komisyonu

İşçilik alacağı izin ücreti

Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda tahkim; mutlak mahkeme yetkisine bırakılmamış olan konularda, uyuşmazlığa düşen tarafların uyuşmazlığın çözümünü, bir komisyon tarafından belirlenen hakem heyetine bırakmasıdır. 

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu 30. Maddesi gereğince de sigorta ettiren veya lehine sigorta yapılan ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasında sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümleri için sigorta tahkim komisyonuna başvurulabilmektedir. Sigorta tahkim komisyonuna başvuru mahkemelere alternatif bir yol olarak getirilmiş ve uyuşmazlığın çözümünde sürecin hızlanması amaçlanmıştır.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvurmanın Faydaları Nelerdir?

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılması sonucunda komisyon tarafından uyuşmazlığın çözümü için hakemler atanmaktadır. Atanan hakemler bu alanda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır.Bu sebeple de uyuşmazlık basit ,süratli ve adil bir biçimde hakemler tarafından çözülmektedir.

Böylelikle Sigorta Tahkim Komisyonu ; sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar açısından başvuran kişilere, mahkeme sürecine göre daha hızlı, kolay ve pratik olan alternatif bir yol sunmaktadır. Bunun yanı sıra mahkeme yoluna nazaran Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvurular daha az masraf gerektirmektedir. Komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümü, tarafların aksine bir anlaşması olmadığı takdirde, kanunda belirtilen süre sınırları içerisinde bağımsız hakemlerce gerçekleştirilecektir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Şartları Nelerdir?

1-Uyuşmazlığın tarafı olan sigorta kuruluşunun uyuşmazlık tarihinde sigorta tahkim sistemine üye olması gerekmektedir.

2-Eğer sigorta kuruluşu birinci koşulu sağlıyorsa öncelikle sigorta sözleşmesine aykırılığı iddia eden sigorta ettiren yahut lehine sigorta yapılanın yaşanan uyuşmazlığa ilişkin sigorta kuruluşuna başvuru yapması gerekmektedir.

3-Uyuşmazlıkla ilgili sigorta komisyonuna üye sigorta kuruluşunun yapılan başvuruya cevaben talebin karşılamayacağını nihai yahut kısmi bir yazıyla belirtmesi yahut 15 GÜN içerisinde hiçbir cevap vermemesi gerekmektedir.

4-Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan rizikonun gerçekleşme tarihinin sigorta kuruluşunun  komisyona üye olduktan sonra gerçekleşmesi gerekmektedir.

5-Zorunlu sigortalarda üye sigorta şirketinin komisyona üye olup olmadığına bakılmaksızın 18.04.2003 tarihinden itibaren Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilinmektedir.

6-Uyuşmazlık mahkemeye, tahkime veya Tüketici sorunları hakem heyetine intikal etmemiş olmalıdır.

Şayet yukarıda yer alan şartların gerçekleşmesi durumunda artık sigorta sözleşmesinin tarafı olan ve zarar görenler sigorta kuruluşunun nihai cevap yazısı yahut cevap verilmediyse başvuru yapıldığına dair belge, iddiaların ispatlanmasına yarayacak deliller, komisyonun hazırlamış olduğu başvuru formu ve başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuz ile beraber komisyona başvurabilmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Sırasında Aranan Belgeler Nelerdir?

1- Eksiksiz olarak doldurulan ıslak imzalı başvuru formu ,
2-Başvuruyu yapan gerçek kişilerin geçerli kimlik belgesinin fotokopisi,
3-Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren banka makbuz örneği,
4-Sigorta kuruluşunun başvuruya ilişkin kısmen yahut tamamen olumsuz sonuçlandırılan şirket yetkililerince imzalanmış nihai cevap yazısı veya başvurunuzu yaptıktan sonra sigorta kuruluşunun 15 İŞ GÜNÜ  (Trafik Sigortalarında 15 GÜN) sonunda yazılı cevap verilmediğinin ispatına yönelik belge,
5-Kuruluştan alınan cevabın talepleri neden karşılamadığını içeren detaylı cevap ve neyin talep edildiğini net ve somut olarak ifade eden beyanları içeren dilekçe,
6-Uyuşmazlık konusuna ilişkin haklılığı destekleyen diğer tüm belge ve delillerin okunaklı birer sureti  (Mevcut Sigorta Sözleşmesi yahut Sigorta Poliçesinin bir suretiyle beraber) ile beraber uyuşmazlığın çözümü amacıyla Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilinmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonunun Vereceği Karar ve Karara Karşı İtiraz Yolu

Başvuru Komisyona ulaştıktan sonra söz konusu talep, Komisyon Raportöleri tarafından en geç 15 güniçerisinde ön incelemesi tamamlanarak, başvurunun sigorta hakemlerine  havale edilip edilmeyeceğinin kararı verilir.

Şayet başvuru sigorta hakemleri tarafından sonuçlandırılmasına karar verilirse, dosya Komisyon tarafından hakem listesinden seçilen bağımsız hakemlere iletilir. Hakemlerin incelemeyi en geç 4 ay içerisinde tamamlamaları ve karar vermeleri gerekmektedir. Hakem kararı Komisyon tarafından uyuşmazlık taraflarına bildirilecektir. 

Sigortacılık yapan kuruluş ile sigorta ettirenler arasındaki tutarı 5.000 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklarda, sigortahakemleri tarafından verilen kararlar kesindir. Ancak, 5.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkındaki sigorta hakemi kararlarına karşı kararın bildiriminden itibaren 10 GÜN için Komisyon nezdinde bir defalık itiraz edilebilir.

40.000 TL üzerindeki uyuşmazlıklarda itiraz üzerine verilen kararlara karşı taraflarca temyiz yoluna gidilebilir. Bu miktarın altında kalan uyuşmazlıklara itiraz hakem heyetince verilen kararlar kesindir.

Haber Tarihi: 07 - Ocak - 2020