Telefon: 0 531 846 1782

Haber Detay

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi?

İşçilik alacağı izin ücreti

Günümüzde artan enflasyon, zamlar ve benzeri gelişmeler ev sahiplerini de kiracıları da zor durumlarda bırakabilmektir. Kiracıların Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi kaygıları günden güne artarken, ev sahipleri ise, artan fahiş kira bedelleri üzerine düşük kira ile oturan mevcut kiracısını evden çıkarmak istemektedir.

Ev sahipleri, kiracısını çıkarmak istediğinde, bir çok şartın olgunlaşması gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi ihtiyacının olması gerekliliğidir. Diyelim ki, ev sahibinin aynı lokasyonda başka bir evi daha varsa, bu eve ihtiyacı olmadığı düşünülerek, kiracıyı çıkarma hakkı söz konusu olmamaktadır. Bu evin gerçekten ev sahibi ya da alt-üst yakınlarından birinin ihtiyacı mecburiyeti ile kiracı çıkarılmak istendiği takdirde ev sahibi kiracıya karşı dava açılabilmektedir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir?

Ev sahibinin evi satması, kendisinin veya yakınının ihtiyacı söz konusu olduğu için kiracıyı çıkarmak istemesi gibi durumlarda bunu ihtarnameler ile bildirmesi gerekmektedir. Ve böyle durumlarda kiracıya 6 ay süre verilmesi şarttır. Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir ‘ in cevabı şartlar yukarıda bahsettiğimiz gibi ise 6 aydır diyebiliriz. Fakat Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi konusu gibi bu konunun da şartları göz önünde bulundurularak cevaplanmalıdır. Ev sahibinin gerçekten kendisinin oturup oturmayacağı temel etkendir.

Evde Kendim Oturacağım Kiracıyı Nasıl Çıkarabilirim?

Günümüzde kiracı çıkarmanın hiç de kolay olmadığı bilinen bir gerçektir. Çünkü 2011 yılında “6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’’ ile kiracıların hakları korunmaktadır. Ev sahibinin eve ihtiyacının olması,kiracının mülkte on yıldır ikamet etmesi, ev sahibinin tadilat yapmak istemesi, kiracının kira ödemesini yapmaması, ev sahibinin değişmesi gibi haklı sebepleri olduğu durumda kiracıyı çıkarmak adına ihtarname çekilebilir. En önemli sorulardan olan Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi nin cevabı, mülk sahibinin bu eve ya da iş yerine gerçekten ihtiyacı olduğu takdirde kiracıyı çıkarabilir.

Evde Kendim Oturacağım Kiracıyı Nasıl Çıkarabilirm sorusuna en aleni cevap, sorunun içinde geçmektedir. Ev sahibi kendi oturacaksa ya da yakınlarının ihtiyaçları durumunda kiracıya tahliye davası açabilir. Böyle durumlarda ise; kanunların kiracıyı koruma adına 3 yıl süreyle mevcut kiracıdan başkasına kiralamasını kesinlikle yasaklamıştır. Ev sahibinin aynı lokasyonda başka evi olması da kiracıyı çıkarmaya engel olacak en önemli sebeplerdendir. Kira fiyatları hızla artarken kiralarının çok alt seviyede kaldığını düşünen ev sahipleri için ‘mal sahibi uyarlama davası’ açma hakkı söz konusudur.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Deyip Kiraya Verirse

Ev sahibi kendim oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi derseniz yukarıda bahsettiğimiz gibi belli şartlar sağlandığı takdirde ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması kolay olmamakla birlikte mümkündür.

Ev sahibi kendim oturacağım deyip kiraya verirse ve bu durum da tespit edilirse, ev sahibi bir yıllık kira ve taşınma bedelini tazminat olarak ödemek zorunda kalabilir. Eğer ev sahibinin ihtiyaç duyduğunu söyleyip çıkardığı kiracı, 10 yılı aşmış bir süredir mülkte ikamet ediyor ise ve gerekli ihtarlar yapılarak süre verildiyse, zaten ev sahibinin çıkarma hakkı saklı bulunduğundan dava ev sahibi lehine de sonuçlanabilmektedir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Deyip Evi Satarsa

Kanunlar, kiracı çıkarma konusunu oldukça zorlaştırmıştır. Fakat yine de ev sahibi kendim oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi nin cevabının mümkün olduğunu yeniden vurgulayalım. Ev sahibi kendim oturacağım deyip evi satarsa da satın alanın bunu kiracıya bildiren bir ihtarname çekmesi ve kiracıya en az 6 ay olmak üzere zaman vermesi şartı bulunmaktadır.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir?

Böyle durumlarda kiracıya 6 ay süre verilmesi şarttır.

Evde Kendim Oturacağım Kiracıyı Nasıl Çıkarabilirim?

Ev sahibi kendi oturacaksa ya da yakınlarının ihtiyaçları durumunda kiracıya tahliye davası açabilir.

Haber Tarihi: 23 - Haziran - 2023