Telefon: 0 531 846 1782

Sıkça Sorulan Sorular

İş kazası Dolayısıyla Manevi Tazminat

Özet: İş kazası sonucunda %26 oranında işgücü kaybına uğrayan işçi için takdir edilen 40.000 TL manevi tazminat fazladır.   T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No:2013/2034 Karar No:2014/416 K. Tarihi:28.3.2014  Taraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolay ... Devamı..

12 Bankaya Karşı 3 Kat Tazminat Davası

12 BANKAYA KARŞI KARŞI 3 KATINA KADAR TAZMİNAT DAVASI - KARTEL TAZMİNATI -  ÖZET - Türkiye’de faaliyet gösteren 12 banka(Akbank, Denizbank, Finansbank, HSBC Bank, ING Bank, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası,  ... Devamı..

Sezaryen bağırsak delinmesi - hekim hatası-tazminat

Özet: Somut olayda davacı F.. U..'ın sezaryen ameliyatı sırasında bağırsağının delindiği ve devamında birden çok kez ameliyat olduğu sabittir. Mahkemece salt ceza soruşturmasında alınan raporla yetinilmeyerek, yukarıdaki açıklamalar ışığında üniversitelerden seçilecek uzman hekimler eliyle taraf itirazların ... Devamı..

Hekimin özensiz davranışı - Tazminat davası

Özet: Davalı doktorun hem poliklinik hastalarına bakıp hem de doğumhane ile ilgilenmesi durumunda hastalarına ve eldeki davada davacıya yeterli ve özenli bir takip ve tedavide bulunup bulunamayacağı, sezeryandan sonra 2 apgarla morarmış ve hareketsiz doğan bebek için gerekli muayene ve tedavinin uzmanlarınca yapılıp yapılma ... Devamı..

İşçilik alacağı izin ücreti

http://ortacaktar.av.tr Özet: Davanın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 107.maddesi kapsamında açıldığı şüphesizdir. Fazla çalışma ve genel tatil alacakları yönünden, davacı-karşı davalı haftada kaç saat fazla çalışma yaptığını ve hangi genel tatillerde çalıştığını belirley ... Devamı..

TMK md.1007; TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN

TMK md.1007; TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU   TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 1007.MADDESİ KAPSAMINDA RÜCU DOSYALARINA (1997-2013) İLİŞKİN ÇALIŞMA   TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK  MÜŞAVİRLİĞİ  2014   TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDA DEVLETİN S ... Devamı..