Telefon: 0 531 846 1782

Faaliyet Detay

İşçilik alacağı izin ücreti

İşçilik alacağı izin ücreti

Ortaç & Aktar Hukuk Bürosu, sigorta hukuku alanında kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketleri ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalı ve diğer poliçe lehtarlarına çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedeldir. Hukukun en temel kavramlarından birisi olan tazminat, hayatın her anında hukuka aykırı (haksız) bir eylem/eylemsizlik/işlem sebebiyle doğabilen bir zararın giderilmesine ilişkindir.  Örneğin işveren tarafından işyerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamasından kaynaklanan bir kazanın meydana gelmesi durumunda bu kazadan zarar gören işçi veya 3. Kişilerin bu zararları doğrultusunda tazminat hakları doğmaktadır. Aynı şekilde haklı bir neden olmadıkça işçisini işten çıkaran işveren de yine tazminat ödemekle yükümlüdür. Ticari hayatta ticari itibarı zedeleyici bir işlemin hukuka aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda yine zarar gören tacirin tazminat isteme hakkı mevcuttur.

Çok geniş bir uygulama alanı olan tazminat hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, bu alanda uzman avukatlar eşliğinde takip edilmediği sürece zararın yanlış hesaplanması olası durumlardan birisidir. Tazminat hesaplamaları davanın esasına göre değişmekle beraber genel olarak bilimsel metotlar ve hesaplama teknikleri kullanılarak yapılmaktadır. Bu nedenle gerek dava açılmadan önce gerek ise dava esnasında bilirkişi raporlarında hesaplanan tazminat miktarlarının bu alanda gerekli eğitimleri almış tecrübeli avukatlar tarafından incelenerek müvekkil adına en doğru kararın alınması gerekmektedir.

Maddi tazminat hesaplamasına zarar görenin yaşı, cinsiyeti, ortalama aylık geliri, kusuru, yaralanmışsa sakatlık oranı ; ölüm halinde geride kalan eş, çocuk, anne, baba ve varsa  destek gören diğer kişilerinde bilgileri ve müteveffanın bilgileri de tazminat hesaplamalarının ana unsurlarından bazılarıdır. Sadece bu bilgiler de yeterli olmayıp, davanın türü ve kazanın tarihine göre kullanılacak hesaplama yöntemleri değişmektedir. Teknik faiz uygulanıp uygulanmayacağı, hangi yaşam tablosunun kullanılacağı gibi teknik detaylar her davada farklılık göstermektedir.  Manevi tazminat hesaplaması ise, zarar görenin manevi zararını gidermeye yönelik, hakimin takdir yetkisini kullanarak karar verdiği bir tazminat türüdür. Manevi tazminat talep edilirken de yine olayın oluşu ve zararın boyutuna göre hukuki değerlendirme yapılarak , talep edilecek miktarın en doğru ve gerçekçi bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir.

Uygulamada sık karşılaşılan tazminat davalarından bahsedecek olursak bunlar ;

  • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
  • İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,
  • Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),
  • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
  • Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davalarıdır

Ortaç & Aktar Hukuk Danışmanlık olarak, haksız bir fiil sonucunda zararı olduğunu düşünen müvekkillerimiz / müvekkil adaylarımıza bu konuda güncel hukuki bilgiye sahip ve hesaplama teknikleri açısından uzman ekibimizle iletişime geçmelerini şiddetle tavsiye ederiz.